“Miss Azerbaijan-2012”: sertifikatların təqdimatı

Foto: Tağı Cəfərov

© Copyright 1996 - 2017, NBC "MISS AZERBAIJAN", All Rights Reserved.

24/7 Support Webpage.az