“Miss Azerbaijan-2013”: üçüncü müsahibə

Foto: Ülkər Mir Bağırlı

© Copyright 1996 - 2017, NBC "MISS AZERBAIJAN", All Rights Reserved.

24/7 Support Webpage.az