“Miss Azerbaijan-2013”: birinci kasting

Foto: Səməd İsmayılzadə və Pərviz Qasımzadə

© Copyright 1996 - 2017, NBC "MISS AZERBAIJAN", All Rights Reserved.

24/7 Support Webpage.az